BAP Projeleri

 

PROJE TÜRLERİ

Genel Amaçlı Projeler

Teşvikli Destek/Tematik Alan Projeleri

Lisansüstü (YL) Tez Projesi

Lisansüstü (DR) Tez Projesi

Lisansüstü Sanayi (YL) Tez Projesi

Lisansüstü Sanayi (DR) Tez Projesi

Altyapı Projeleri

Tamamlayıcı Destek Projeleri

Güdümlü Projeler

Sanayi İşbirliği Projeleri

Çok Disiplinli öncelikli Alan Araştırma Projeleri

 

BAP projesi örnek başvuru şablonları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

No Dosya adı
1 BAP Teknik Sartname Hazirlama Talimati (26.11.2021).docx
2 İş Zaman Çizelgesi.docx
3 Proje Öneri Formu.docx
4 2023 Bütçe Limitleri Tablosu.pdf
5 Proje Öneri Formunda Teslim Edilmesi Gereken Evraklar.pdf
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__