Genel Duyuru Detay
:TÜSEB A ve B Grubu Ar-Ge Proje Çağrıları Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 20-12-2022 Son Geçerlilik Saati 11:40
Tarih 21-02-2022 Ekleyen Diğer Cengizhan ABAY

Türkiye'nin rekabet gücünü artırma ve sürekli kılmak, kalkınma planı hedefleri ile Cumhurbaşkanının belirlediği öncelikleri de dikkate alarak ülkemizin ileri teknoloji ve inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileri ile iş birliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, Ar-Ge'lere katkı sağlamak, sağlık bilim ve teknoloji kültürü ile ekosistemlerin geliştirilmesinde öncülük yapmak, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetleri yürütmek görevlerinin Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına verildiği, bu bağlamda, 2022 yılında yenilenen bursiyer ve yardımcı personel üst limitlerimizle (Ek-1) sağlık teknolojileri alanında doktora/tıpta uzmanlık öğrencilerinin de yürütücü olabileceği 100.000 TL proje destek bütçeli A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı (Ek-2) ve 800.000 TL proje destek bütçeli B Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı (Ek-3) Şubat ayı itibariyle başvuruya açıldığı, bahse konu proje çağrılarına başvuruda bulunmak isteyen araştırmacılarımızın TÜSEB Proje Başvuru Sistemi (TBYS)'ye (https://tbys.tuseb.gov.tr) adresinden başvurularını yapmaları gerektiği ile ilgili duyuru broşürleri ektedir.


Ek Dosyalar:
  1. TÜSEB A ve B Grubu A_Ek_4f6df56c-1137-4333-b3d7-392ee2c9305e.pdf
  2. TÜSEB A ve B Grubu A_Ek_cb1350d4-db6d-4576-a2cc-1e12fa10bfb1.pdf
  3. TÜSEB A ve B Grubu A_Ek_c345a5d4-09e2-4e63-af52-939bedbef63f.pdf
  4. TÜSEB A ve B Grubu A_Ek_c3d4cfe4-68c7-492f-98c0-fa5473c33d29.pdf

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__